เบี้ยประกันแบบไหนคุ้มค่า

เบี้ยประกันแบบไหนคุ้มค่า

“ประกัน” หลายๆ ท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังหรือได้คุยกับพนักงานเสนอขายประกันกันมาบ้างอย่างแน่นอน โดยเฉพาะวัยำลังเริ่มทำงาน ซึ่งหากได้ลองฟังและศึกษากันดูแล้ว…จะพบว่า “ประกัน” คือการวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตที่ดีในระดับหนึ่ง แต่จะให้ดีที่สุดนั้นต้องพึ่งตนเองเป็นหลักครับ บทความนี้จะขอพาทุกๆ ท่านไปศึกษาและหาดูประกันที่น่าสนใจและทำความเข้าใจกับ “เบี้ยประกัน” กันครับ

เบี้ยประกันคืออะไร?

คำศัพท์พื้นฐานสำหรับผู้ที่คิดจะทำประกัน มีทั้ง 5 อย่างที่ควรรู้ซึ่งได้แก่

ผู้เอาประกัน คือ ผู้ที่ทำประกัน

ทุนประกัน คือ จำนวนเงินที่บริษัทประกันทำการตกลงว่าจะจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ตามเงื่อนไขในสัญญาหรือกรมธรรม์

กรมธรรม์ คือ เอกสารรายละเอียด เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ของสัญญาระหว่างบริษัทประกันกับผู้เอาประกัน

ระยะเวลาความคุ้มครอง คือ ระยะเวลาสุดท้ายของสัญญาที่ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองในการทำประกัน

เบี้ยประกัน คือ จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายให้บริษัทประกันในแต่ละงวด ซึ่งการเลือกประกันที่ดีนั้น จะต้องคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายเป็นหลักเพื่อไม่ให้ประทบกับการใช้ขีวิตประจำวันของท่านครับ

เหตุผลที่ควรทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพเป็นฉบับแรกในชีวิต

●มีระยะการจ่ายคืนที่แน่นอน ทำให้เบี้ยประกันอยู่ในระดับต่ำ

●ค่าเบี้ยประกันคงที่นับตั้งแต่วันแรกจนถึงครบกำหนดอายุสัญญา

●เหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นเข้าสู่วัยทำงาน รายได้แต่ละเดือนยังไม่เยอะ

●เข้าใจง่าย มีความยืดหยุ่นสูง

ประโยชน์ของการมีประกัน

หากเกิดความเสียหาย ก็ได้รับค่าชดใช้ การประกันภัยไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้ความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุหายไป แต่การประกันภัยจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้านการเงิน

ช่วยปลูกฝังนิสัยการออมและการประหยัด นอกจากการทำประกันจะช่วยบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ยังช่วยปลูกฝังนิสัยการออมและการประหยัด ซึ่งส่งผลให้มีเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หรือวัยชราได้อีกด้วย

เป็นการให้หลักประกันต่อทั้งตัวเองและครอบครัว ประโยชน์จากประกันภัยที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือ การทำประกันชีวิต เช่น หากพ่อหรือแม่เสียชีวิตโดยทำประกันชีวิตไว้ ก็จะได้รับการชดเชยเป็นเงินก้อนให้กับผู้เอาประกัน ซึ่งอาจเป็นภรรยาหรือลูกก็ได้ ทำให้สมาชิกครอบครัวไม่ต้องลำบากและสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้

ช่วยให้สังคมมีหลักประกันความปลอดภัย การทำประกันส่งผลให้สังคมมีหลักประกันความปลอดภัย เราสามารถมั่นใจได้ว่า หากมีความเสียหายเกิดขึ้นเราก็จะได้รับการชดใช้

ช่วยให้เกิดความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ การประกันภัยสามารถให้เครดิตและเป็นหลักประกันแก่นักธุรกิจที่ต้องการลงทุนทำการค้าต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

หลักการเลือกประกันเพื่อให้คุ้มกับเบี้ยประกันมากที่สุด

1. ควรเลือกประกันประเภทที่เหมาะกับชีวิตการทำงานของเรา

2. ควรเลือกประกันชีวิตที่เหมาะกับช่วงอายุและยิ่งอายุน้อยจะทำให้เราเสียเบี้ยประกันน้อยและคุ้มค่ามากที่สุดนะครับ

3. ควรเลือกแผนประกันที่เหมาะกับคนที่เรารักและเหมาะกับงบประมาณที่เราจ่ายไหวครับ

4.นอกจากเบี้ยประกันจะเหมาะกับเราแล้วบริษัทประกันที่เราเลือกทำกรมธรรม์ เราควรที่จะเลือกบริษัทที่น่าเชื่อถือและมีหลักประกันถึงจะดีที่สุดครับ

และนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับ “เบี้ยประกันแบบไหนคุ้มค่า” มากที่สุด ที่เราได้หาแนวทางและแนะนำเหตุผลของการที่ควรจะมีประกันติดตัวเอาไว้ในกับท่านผู้อ่านได้เป็นทางเลือกเพื่อวางแผนอนาคตในชีวิตต่อไปนั้นเองครับ เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกันนะครับ

Cathy Fowler